شمس مولانا

ضدیت در مقالاتِ شمس تبریزی

چیستآرت سنّت داستانی؛ شماره دوم: ضدیت در مقالاتِ شمس تبریزی بهدین اروند . . … و مگر می‌شود ادبیاتچی باشی و از تو نپرسیده باشند:« واقعا شمس و مولانا رابطه‌ی غیرافلاطونی با هم داشته‌اند؟» این وقتها اقرار می‌کنم که نمی‌دانم شمس و مولانا چه ترکیبی با هم می‌ساخته‌اند، اما به هرحال پیداست که شمس، نیمه‌ی…

کلیله و دمنه

فریباییِ زاویه دید در کلیله و دمنه

بهدین اروند یک‌بار شنیدم که احمدرضا احمدی می‌گفت:« بابا بخدا مام متنِ کلاسیک خوندیم؛ کلیله و بیهقی و شاهنامه و… خوندیم» و یادم آمد دانشگاه چه خدمت و چه ظلمی به کلیله و دمنه کرده؛ خدمت کرده چون تصحیحِ دکتر مجتبی مینوی‌ست و جناب استاد متعلق به نسلِ طلایی اساتیدِ ادبیات هستند و الله وکیلی…