خط فارسی

«خب که چه؟» یا عطا و لقای خط فارسی

خط فارسی بهدین اروند در روایات زردشتی آمده که طهمورث پیشدادی پس از پیروزی بر اهریمن هفت گونه خط را به‌زور از او فرا گرفت؛ در اسناد سریانی می‌خوانیم: «زردشت اوستا را به هفت خط نوشت» و ابن ندیم نیز در کتاب الفهرست می‌نویسد که پیش از اسلام در ایران هفت خط وجود داشته: دین…

جایزه جستار خوانش

اولین جایزه جستار خوانش

اولین‌، می‌تواند معجزه باشد و -علی الظاهر- اولین جایزه‌ جستار خوانش لایقِ این آرزوست. خوانش برخلاف جایزه‌ی ادبی لیلی با افتخار هیات انتخاب و داوران خود را معرفی کرده و در حالی با محوریت جستار هایی در مورد مدرسه به تقویم فراخوان‌های ملیِ ادبیاتِ خلاقه اضافه می‌شود که از طرفی پیش از انتشار فراخوان، مشیِ…