جریان‌شناسی روایت فارسی

جریان‌شناسی روایت فارسی

از فردوسی تا بی‌بی‌سی

بهدین اروند

روایت فارسی محمد پیرحیاتی

جریان‌شناسی روایت فارسی

علمای سبعه: ز هفت استاد، داد!

بهدین اروند

پادکست آچار شلاقی

پادکست آچار شلاقی

پادکست آچار شلاقی داستان خانواده‌ی ۱+۳ نفره‌ی نصرتی، همسرش پروین، پسرشان امید و دایی فریبرز است که در یک هم‌زیستی‌ نامسالمت‌آمیز، می‌کوشند با خوش‌بینی از ورطه‌ی روزمرگی‌ به سلامت بگذرند اما زندگی هربار برگ تازه‌ای رو می‌کند.

 

قسمت پنجم

تنها صداست که می‌ماند

مدت زمان: ۲۱:۰۲

 

قسمت پنجم پادکست آچار شلاقی به صنایع مستظرفه‌ی رادیویی، پادکست‌های ساخت ایران و سوم شخص راوی پرداخته و ادای دینی است به: …

خدمات انتشارات
خدمات هنرجو
خدمات جشنواره
خدمات انجمن
خدمات هنرمند