روایت فارسی محمد پیرحیاتی

جریان‌شناسی روایت فارسی

علمای سبعه: ز هفت استاد، داد!

بهدین اروند

صور اسرافیل

 

جریان‌شناسی روایت فارسی

ادبیات در سال‌های قحطی

بهدین اروند

پادکست آچار شلاقی

پادکست آچار شلاقی

پادکست آچار شلاقی داستان خانواده‌ی ۱+۳ نفره‌ی نصرتی، همسرش پروین، پسرشان امید و دایی فریبرز است که در یک هم‌زیستی‌ نامسالمت‌آمیز، می‌کوشند با خوش‌بینی از ورطه‌ی روزمرگی‌ به سلامت بگذرند اما زندگی هربار برگ تازه‌ای رو می‌کند.

 

قسمت سوم

آخرین خیار دنیا

مدت زمان: ۲۰:۴۸

 

آخرین خیار دنیا ستایشی‌ست پست‌آپوکالیپتیک از دولت خلق کرونا، ماءالشعیر عالیس و مسافر کوچولو و ادای دینی‌ست به: …

خدمات انتشارات
خدمات هنرجو
خدمات جشنواره
خدمات انجمن
خدمات هنرمند