شمس مولانا

ضدیت در مقالاتِ شمس تبریزی

چیستآرت سنّت داستانی؛ شماره دوم: ضدیت در مقالات شمس تبریزی بهدین اروند … و مگر می‌شود ادبیاتچی باشی و از تو نپرسیده باشند:« واقعاً شمس و مولانا رابطه‌ی غیرافلاطونی با هم داشته‌اند؟» این وقت ها اقرار می‌کنم که نمی‌دانم شمس تبریزی و مولانای رومی چه ترکیبی با هم می‌ساخته‌اند، اما به هرحال پیداست که شمس،…