دادخواست ادبی علیه نشر عطران

نشر عطران دادخواست ادبی علیه نشر عطران چیستآرت نشر عطران، در سال  95 با تکیه بر کتب مربوط به مهندسی آب و فاضلاب شروع به کار کرده، امروز دارای یک ماهنامه‌ی رسمیِ زیست‌محیطی به نام “زیست‌بان” است. نشر عطران در سال ۹۷، تعداد ۵ جشنواره ملی/ادبی برگزار کرد که “اولین دوره‌ی جشنواره فاخته” پنجمین مورد … ادامه خواندن دادخواست ادبی علیه نشر عطران