جایزه هدایت

بیست هزار داستان در داستان

به بهانه‌ی هفدهمین دوره جایزه ادبی صادق هدایت بهدین اروند جایزه ادبی صادق هدایت ، نامِ یک جایزه‌ی ادبی است که از سالِ ۱۳۸۱ و مصادف با صدمین سالگردِ تولد این نویسنده شروع به کار کرده و توسطِ بنیادِ صادق هدایت ، سالانه، به داستان های کوتاهِ انتشار نیافته‌ی زبانِ فارسی اعطا می شود. این…