گفتمان جشنواره

گفتمان جشنواره: معیار شناسی سنجش جشنواره های ادبی

کارگروه ادبی چیستآرت، پس از دعوت به هم‌اندیشی در تالار گفتگو در باب «معیارشناسی سنجش جشنواره‌های ادبی» و در پی پاسخ به این پرسش که: «معیارهای سنجش یک جشنواره‌ی ادبی کدام‌ست؟»، اقدام به تهیه‌ی لیستی از مبانی مورد توافق صاحب‌نظران این حیطه کرده‌ست تا زین‌پس بر مبنای معیارهایی روشنِ لیست مذکور به ارزش‌یابی جشنواره‌های ادبی…

جایزه ادبی مشهد

فراخوان نخستین دوره جایزه ادبی مشهد

جایزه ادبی مشهد علی‌الظاهر، سنگ بزرگی‌است برای نینداختن که البته به معجزه‌اش امید است. جایزه ادبی مشهد سنگِ بزرگی‌است از آن رو که حسین لعل‌بذری در مصاحبه‌ای اعلام کرده نیت دارد با بسترسازی بر پایه‌ی مفاهمه و درکِ متقابل، جایزه‌ای در قد و قواره‌ی مشهد برگزار کند، اما مشخص نشد که در این ایده شمای…

جشنواره بین المللی ادبی و هنری سعدی

نه به جشنواره بین‌المللی سعدی

کارگروه ادبی چیستآرت، در ادامه‌ی رصد و معرفی فراخوان‌های ادبی ایران، سال گذشته با رویدادی شترگاوپلنگ‌گون به نام نخستین دوره جشنواره بین‌المللی سعدی در استان فارس روبرو شد که از طرفی خود را باشکوه‌ترین رویداد ادبی دوران اخیر ادبیات فارسی معرفی می‌کرد و از طرفی پس از اندکی زوم بر هر دیده‌ی کوری مسجل می‌شد…