دادخواهی از نشر عطران

.

دادخواهی ادبی

افشاگری پیرامون فعالیت های نشر عطران

 

طرح شکایت نویسندگان و فعالین ادبی علیه فعالیت های نشر عطران که در قالب یک بیانیه و طومار امضا به دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می شود.

جشنواره

جشنواره

چندواره از جشنواره

من در دوازده سالگی، در اولین جشنواره داستانی که شرکت کردم، در یک دوئل ناجوانمردانه با آنتوان چخوف، جوری شکست خوردم که تا سه سال جرئتِ نوشتن پیدا نکردم.

خط فارسی

 

جستار

«خب که چه؟» یا عطا و لقای خط فارسی

 

خط، زبان دست است و ورای این افسانه‌های گنگ، تاریخ مدعی‌ست که ایرانیان، هیچ‌گاه حوصله‌ی ساختِ خطی مستقل و کامل را نداشته‌اند. ایران بر شاهراه‌ِ دین و تجارت قرار داشته و دارد: معامله و قربانی، ریاضیات می‌طلبد و ریاضیات نیز نشانه.