میزان سن استانیسلاوسکی باغ آلبالو چخوف

سنت نمایش

دراماتورژی به‌مثابه نمایش

هادی سالار

روزنامه کیهان

یادداشت

پاییزه‌ی کتاب در خزان پدرسالار

بهدین اروند

فرخی یزدی سانسور ادبی

یادداشت

آنچه خوبان همه دارند، تو یک‌جا سانسور

بهدین اروند

 

یک سانسورچی، بعد از سال‌ها مطالعه‌ی ادبیاتِ انتقادی روز، خود به نوعی روشنفکر تبدیل می‌شود: می‌اندیشد، می‌شورَد، می‌نویسد، و در نهایت سانسور می‌شود.