جشنواره

جشنواره

چندواره از جشنواره

من در دوازده سالگی، در اولین جشنواره داستانی که شرکت کردم، در یک دوئل ناجوانمردانه با آنتوان چخوف، جوری شکست خوردم که تا سه سال جرئتِ نوشتن پیدا نکردم.

سانسور

اندیشیدن به‌نرخ روز

موسسه‌ای به نام کارآفرینان فرهنگ و هنر، پیمانکاری سانسور سیزده‌میلیون‌صفحه را به ارزش ۴ میلیارد تومان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته است.

دادخواهی از نشر عطران

.

دادخواهی ادبی

افشاگری پیرامون فعالیت های نشر عطران

 

طرح شکایت نویسندگان و فعالین ادبی علیه فعالیت های نشر عطران که در قالب یک بیانیه و طومار امضا به دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه می شود.