میزان سن استانیسلاوسکی باغ آلبالو چخوف

سنت نمایش

دراماتورژی به‌مثابه نمایش

هادی سالار

بیانه تحریم جشنواره فجر

بیانیه

درد، نام خانوادگی ماست

 

چیستآرت در پی فجایع انسانی ماه های اخیر، به عنوان یک گروه مستقل هنری با شعارِ «در سوگِ ملت به سورِ دولت نمی‌نشینیم» از جشنواره‌ی فجر، به عنوان نمادِ بی‌توجهی هنرِ دولتی به ماتم فراگیر ملت، برائت جسته و با همراهی خانواده‌ی دردمند خود از تحریم جشنواره فجر حمایت می‌کند.