سانسور

اندیشیدن به‌نرخ روز

موسسه‌ای به نام کارآفرینان فرهنگ و هنر، پیمانکاری سانسور سیزده‌میلیون‌صفحه را به ارزش ۴ میلیارد تومان از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گرفته است.

اسب تروا

دروغ میگویم، پس هستم

گویند لوحی ست در اعماقِ زمان و مکان، منقوش به رازِ هستی. آنکه خواند خدا شد.
«تراز الابراز»

line

جشنواره

یادداشت

چندواره از جشنواره

بهدین اروند

 

من در دوازده سالگی، در اولین جشنواره داستانی که شرکت کردم، در یک دوئل ناجوانمردانه با آنتوان چخوف، جوری شکست خوردم که تا سه سال جرئتِ نوشتن پیدا نکردم.